Festival Community
This website is using cookies to. By clicking 'OK', you agree with our cookie policy. More about this.
OK
in collaboration with
rebel:art

Proizvodnja života

1

Proizvodnja života, odnosno životnih stilova, nije ništa drugo nego vrsta komodifikacije: formalizirovanje i estetizovanje života postaje kategorija robnog dizajniranja. Ako robu mislimo u Marksovoj paradigmi robnog fetišizma, onda život nije ništa drugo do stil, a on je stvar estetike. Estetika je produkt dizajniranja, dizajn je formalizacija, a formalizacija je, tehnički gledeno, komodifikacija - svođenje sadržaja na robu. Subjektivnost je u tom smislu roba.
Holivudski film The Joneses (2009) sažima tu logiku u svoj njenoj čari pokazujući kako markentiška kreativnost ne prodaje više proizvode ljudima, već im prodaje život dizajniran u detelje i upakovan u jednu od formi savremenog životnog stila. Porodica Joneses – lažni muž i žena, i lažna kćerka i sin, je sastavljena od tima specijalnih prodavaca. Njihov zadatak je da u bogatoj zajednici, u koju su se naselili, sa marketinškim pristupom „od usta do usta“ prodaju određeni životni stil (sportski, mladalački…), za koga se vezuju statusni predmeti odnosno robne marke. Ali za kojeg se vezuju i hedonizam i uživanje života, specifična estetika egzistencije. Uspostavljajući društveni život i organizujući svoju društvenu mrežu oni kroz komunikaciju i druženje šire virus o robnim markama i neopaženo zaraze svoju zajednicu koja kooptira njihov životni stil. Filmska realnost raskrinkava društvenu realnost a sa njom i strateguju korporacija koje prelaze na drugi oblik prodaje, biopolitičku proizvodnju formi života, ali istovremeno prikazuje da iza tako dizajniranog i osmišljenog životnog stila, formi života, ostaje duboka ispražnjenost subjekta; ostaje lažni život.
Ključna tačka dizajnerske ideološke forme je činjenica, da je svaki pojedinac sveden na svoj realni „goli život“, dok je ono što mu je dato u zamenu, u ovom životnom svetu, za rad, za otuđenje, za utehu, za zabavu itd., upravo estetika egzistencije. Ona mu omugućava da svaki dan troši. Ako troši, može da uživa, da bude sretan, da zdravo živi, da se lepo oblači, da je viđen, da se menja itd., što je u stvari imperativ postmoderne kulturne logike kapitala: budite srećni, trošite, uživajte, provodite se! Taj skup imperativa nije ništa drugo nego formalizovanje, odnosno dizajniranje zajednice bez smisla, bez utopije, bez želje za emancipacijom. Takav život ima smisao samo ako ga percipiramo kroz logiku dizajna: dizajn je (već generisan) smisao.

Comments

To comment, please create a Memefest account, it will take you only 2 minutes!
Login here if you already have one.

ABOUT OPENBLOG

Open blog is a collective blog agregator.  Posts that can be read and viewed here have been originally posted by members of the Memefest community.

While members of the community  are able to check blog posts from the circle of their comrades within the on-line profile, this is the place where you are able to check on everything that has been bloged by anyone on this platform. The toppics and styles are diverse as this community consists of people from very different cultural, social backgrounds and also very different fields of expertice. Together- and through time- we hope – this gives us a good picture of radical communication culture.